ორადგილიანი ნომერი 44 კვ.მ.

სამადგილიანი ნომერი 46 კვ.მ.

ოთხადგილიანი ნომერი 70 კვ.მ.

ორადგილიანი ნომერი 35 კვ.მ.