• ორადგილიანი ნომერი 44 კვ.მ.
  • სამადგილიანი ნომერი 46 კვ.მ.
  • ოთხადგილიანი ნომერი 70 კვ.მ.
  • ორადგილიანი ნომერი 35 კვ.მ.