ნომერი

ორადგილიანი ნომერი

35 კვ.მ.

ორადგილიანი ნომერი

44 კვ.მ.

სამადგილიანი ნომერი

46 კვ.მ.

ოთხადგილიანი ნომერი

70 კვ.მ.

01.06 - 30.06 140 ლარი  150 ლარი 180 ლარი 200 ლარი  
01.07 - 31.07 170 ლარი 190 ლარი 240 ლარი 260 ლარი
01.08 - 31.08 190 ლარი 240 ლარი 280 ლარი 320 ლარი
01.09 - 15.09 170 ლარი 200 ლარი 260 ლარი 290 ლარი
16.09 - 31.09 150 ლარი 170 ლარი 210 ლარი 240 ლარი
01.10 - 19.12 140 ლარი 160 ლარი 190 ლარი 210 ლარი
20.12 - 15.01 130 ლარი 150 ლარი 170 ლარი 190 ლარი
16.01 - 24.04 110 ლარი 125 ლარი 160 ლარი 175 ლარი
25.04 - 15.05 100 ლარი 110 ლარი 140 ლარი 200 ლარი
16.05 - 31.05 110 ლარი 125 ლარი 155 ლარი 170 ლარი